Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri »Osvoji nagrade«

 

Organizator nagradne igre je podjetje Promocije in oglaševanje, Mitja Markuš s.p., Podgorje 65b, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu (v nadaljevanju organizator), soorganizatorja nagradne igre sta Dioni, d.o.o. Suhadole 15d 1218 Komenda  (v nadaljevanju soorganizator 1) in ŠPORTNI KUPONI, DAVID PERGER, s.p., Pot k mlinu 3, 2327 Rače (v nadaljevanju soorganizator 2),

 

1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki spleta, ki izpolnjujejo pogoje zapisane v teh pravilih, razen zaposleni v podjetjih Promocije in oglaševanje, Mitja Markuš s.p, Dioni, d.o.o in ŠPORTNI KUPONI, DAVID PERGER, s.p. ter njihovi ožji družinski člani.

 

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno 21.06. 2015 do vključno 05. 07.2015.

 

3. Opis nagradne igre in oblike sodelovanja

Nagradna igra poteka na spletni strani eleven.si http://www.eleven.si/content/6-nagradna-igra). V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki spleta, tako da:  

 1.        Izpolnijo obrazec na zgoraj navedni spletni povezavi (ime, priimek, e-pošta, rojstni datum) 
 2.        Všečkajo Facebook stran eleven.si in se strinjajo s pravili nagradne igre
 3.        Kliknejo na gumb SODELUJ

Rezultati žrebanja bodo objavljeni na Facebook strani eleven.si najkasneje 7 dni po zaključku nagradne igre.

 

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri »Osvoji nagrade« 

V nagradni igri lahko sodelujejo:

 •   fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 •   mladoletne osebe, vendar lahko nagrado prejmejo le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika

ter s tem oboji sprejemajo te pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre ter se strinjajo s pogoji za uporabo aplikacije »Osvoji enega izmed 10ih izdelkov«.

 

V nagradni igri  lahko sodelujejo vsi, ki bodo na spletni strani eleven.si sodelovali po pravilih opisanih v 3. točki teh pravil in pogojev.

 

5. Nagrade in njihov prevzem

NAGRADE

 • 1x Erima Hoody(nagrado podarja eleven.si)
 • 1x SlimAir Acai&Mango Fat Burner http://www.planet-diet.si/slimair-acai-jagode-afriski-mango (nagrado podarja Planet Diet)
 • 1x SlimAir Perfect Meal dodatek k jedem http://www.planet-diet.si/slimair-perfect-meal (nagrado podarja Planet Diet)
 • 8x darilni bon v vrednosti 5€ za Š-parovček na portalu www.sportnikuponi.si (nagrado podarja Športni Kuponi)

Vse nagrade bodo nagrajenci prejeli v roku 7 dni po koncu nagradne igre oziroma najkasneje 7 dni po žrebu izvedenem na sedežu organizatorja. Pogoj za prejem nagrad je, da izžrebanec organizatorju v 15 dneh po prejemu obvestila, v vsakem primeru pa pred izročitvijo nagrade, pošlje po elektronski pošti naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčna številka in davčna izpostava. Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev zakonitega zastopnika. Elektronsko obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo organizator poslal izžrebancu na elektronski naslov, ki ga je podal na spletni eleven.si.

 

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča.

 

Organizator in soorganizatorja si pridružujejo pravico, da ne podelijo nagrad, če:

 •   nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade v skladu s temi pravili in pogoji,
 •   se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni Facebook profil),
 •   se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 •   izžrebanec ne posreduje pravočasno točnih in pravilnih zahtevanih podatkov

6. Žreb nagrad

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado. Izid žrebanj je naključen. Žrebanja bodo potekala po načelu naključne računalniške izbire s seznama udeležencev. Rezultati žrebanja bodo objavljeni na Facebook strani eleven.si najkasneje 7 dni po zaključku nagradne igre. Žrebanje se opravi elektronsko, in sicer tako, da se podatki (id, ime in priimek) vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja v žrebu nagradne igre, vnesejo v elektronsko zbirko podatkov, izmed katerih se izžrebajo izžrebanci.

 

7. Davki in akontacija dohodnine

Nagrade podarjajo podjetja Promocije in oglaševanje, Mitja Markuš s.p.,  Dioni, d.o.o. in ŠPORTNI KUPONI, DAVID PERGER, s.p.. Glavnemu nagrajencu se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema teh pravil, vrednost dobitka v natečaju oz. nagradnem žrebanju, ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo. Organizator bo za glavno nagrado, ki jo podeljuje, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Akontacija dohodnine bremeni soorganizatorja bruto vrednost nagrade (to je vrednost, ki je enaka izročeni nagradi, povečani za akontacijo dohodnine) pa bo soorganizator poročal davčnemu organu, in sicer za leto 2015, v katerem bo nagrada izplačana. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

 

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in soorganizatorja ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za:

 •   nedelovanje aplikacije »Osvoji nagrade« in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 •   nedelovanje aplikacije »Osvoji nagrade«, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 •   kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 •   kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

9. Opis nagrad

 •  1x Erima Hoody(nagrado podarja eleven.si)
  Nagrado podarja podjetje Mitja Markuš s.p., Podgorje 65b, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

 • 1x SlimAir Acai&Mango Fat Burner http://www.planet-diet.si/slimair-acai-jagode-afriski-mango (nagrado podarja Planet Diet)
 • 1x SlimAir Perfect Meal dodatek k jedem http://www.planet-diet.si/slimair-perfect-meal (nagrado podarja Planet Diet)
  Nagradi podarja podjetje Dioni, d.o.o. Suhadole 15d 1218 Komenda
 • 8x darilni bon v vrednosti 5€ za Š-parovček na portalu www.sportnikuponi.si (nagrado podarja Športni Kuponi)
  Nagrade podarja podjetje ŠPORTNI KUPONI, DAVID PERGER, s.p., Pot k mlinu 3, 2327 Rače

 

10. Varstvo osebnih podatkov

Sodelujoči s strinjanjem teh pogojev ter dovoljenjem za uporabo aplikacije izrecno dovoljuje, da organizator in soorganizatorja nadalje obdelujejo njegove osebne podatke, ki so jih pridobili preko aplikacije (ime in priimek, e-naslov) na spletni strani eleven.si

 

Organizator in soorganizatorja bodo pridobljene osebne podatke obdelovali za potrebe izvedbe nagradne igre (izbor nagrajencev, obveščanje o nagradah), za statistično obdelavo in raziskave, raziskovanje trga, pošiljanje ponudb in reklamnega gradiva ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro, ter 1x tedensko e-novice, in sicer do preklica tega soglasja.

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu soorganizatorja pošiljata brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro, ter elektronsko izdajo novic podjetij, in sicer do preklica tega soglasja. Z udeležbo v nagradni igri se udeleženci vnaprej strinjajo in soglašajo, da se, v primeru, da postanejo nagrajenci, javno objavi njihovo ime, priimek ter kraj bivanja v vseh medijih in spletnih straneh vseh treh podjetij (Promocije in oglaševanje, Mitja Markuš s.p., Podgorje 65b, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, Dioni, d.o.o. Suhadole 15d 1218 Komenda in ŠPORTNI KUPONI, DAVID PERGER, s.p., Pot k mlinu 3, 2327 Rače. Drugi podatki ne bodo objavljeni v javnosti.

 

Organizator se zavezuje, da podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre  ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na e-poštni naslov info@eleven.si.

 

Pravila nagradne igre so na ogled na spletni strani eleven.si. S sodelovanjem v nagradni igri »Osvoji nagrade« na spletni strani eleven.si sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre »Osvoji nagrade« in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

 

Podgorje pri Slovenj Gradcu, 21. junij 2015.

 


Strinjam se

Stran uporablja piškotke.