Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri »Osvoji dres Gensheimerja«

 

Organizator nagradne igre je podjetje Promocije in oglaševanje, Mitja Markuš s.p. (v nadaljevanju organizator)

 

1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki spleta, ki izpolnjujejo pogoje zapisane v teh pravilih, razen zaposleni v podjetju Promocije in oglaševanje, Mitja Markuš s.p ter njihovi ožji družinski člani.

 

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno 08. 11. 2015 do vključno 22. 11. 2015.

 

3. Opis nagradne igre in oblike sodelovanja

Nagradna igra poteka na Facebook strani eleven.si ali na povezavi: http://woobox.com/2xeh5t. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki spleta, tako da:  

 1.        Izpolnijo obrazec na zgoraj navedni spletni povezavi (ime, priimek, e-pošta) 
 2.        Všečkajo Facebook stran eleven.si in se strinjajo s pravili nagradne igre
 3.        Kliknejo na gumb POTRDI

Rezultati žrebanja bodo objavljeni na Facebook strani eleven.si najkasneje 7 dni po zaključku nagradne igre.

 

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri »Osvoji dres Gensheimerja« 

V nagradni igri lahko sodelujejo:

 •   fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 •   mladoletne osebe, vendar lahko nagrado prejmejo le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika

ter s tem oboji sprejemajo te pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre ter se strinjajo s pogoji za uporabo aplikacije »Osvoji enega izmed 10ih izdelkov«.

 

V nagradni igri  lahko sodelujejo vsi, ki bodo na spletni strani eleven.si sodelovali po pravilih opisanih v 3. točki teh pravil in pogojev.

 

5. Nagrade in njihov prevzem

NAGRADE

 •   1x podpisan dres rokometaša Uweja Genshemirja
 •   1x Erima Feel green jopica
 •   1x Erima Retro kratka majica
 •   5x 25% popust pri nakupu na ww.eleven.si

Vse nagrade bodo nagrajenci prejeli v roku 7 dni po koncu nagradne igre oziroma najkasneje 7 dni po žrebu izvedenem na sedežu organizatorja. Pogoj za prejem nagrad je, da izžrebanec organizatorju v 15 dneh po prejemu obvestila, v vsakem primeru pa pred izročitvijo nagrade, pošlje po elektronski pošti naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčna številka in davčna izpostava. Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev zakonitega zastopnika. Elektronsko obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo organizator poslal izžrebancu na elektronski naslov, ki ga je podal na spletni eleven.si.

 

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča.

 

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 •   nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade v skladu s temi pravili in pogoji,
 •   se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni Facebook profil),
 •   se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 •   izžrebanec ne posreduje pravočasno točnih in pravilnih zahtevanih podatkov

6. Žreb nagrad

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado. Izid žrebanj je naključen. Žrebanja bodo potekala po načelu naključne računalniške izbire s seznama udeležencev. Rezultati žrebanja bodo objavljeni na Facebook strani eleven.si najkasneje 7 dni po zaključku nagradne igre. Žrebanje se opravi elektronsko, in sicer tako, da se podatki (id, ime in priimek) vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja v žrebu nagradne igre, vnesejo v elektronsko zbirko podatkov, izmed katerih se izžrebajo izžrebanci.

 

7. Davki in akontacija dohodnine

Nagrade podarja podjetje Promocije in oglaševanje, Mitja Markuš s.p,. Glavnemu nagrajencu se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema teh pravil, vrednost dobitka v natečaju oz. nagradnem žrebanju, ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo. Organizator bo za glavno nagrado, ki jo podeljuje, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Akontacija dohodnine bremeni soorganizatorja bruto vrednost nagrade (to je vrednost, ki je enaka izročeni nagradi, povečani za akontacijo dohodnine) pa bo soorganizator poročal davčnemu organu, in sicer za leto 2015, v katerem bo nagrada izplačana. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

 

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in soorganizator ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 •   nedelovanje aplikacije »Osvoji dres Gensheimerja« in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 •   nedelovanje aplikacije »Osvoji dres Gensheimerja«, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 •   kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 •   kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

9. Opis nagrad

  •   1x podpisan dres rokometaša Uweja Genshemirja
  •   1x Erima Feel green jopica
  •   1x Erima Retro kratka majica
  •   5x 25% popust pri nakupu na ww.eleven.si

 

Nagrade podarja podjetje Promocije in oglaševanje, Mitja Markuš s.p.

 

10. Varstvo osebnih podatkov

Sodelujoči s strinjanjem teh pogojev ter dovoljenjem za uporabo aplikacije izrecno dovoljuje, da organizator in soorganizator nadalje obdelujeta njegove osebne podatke, ki sta jih pridobila preko aplikacije (ime in priimek, e-naslov) na spletni strani eleven.si

 

Organizator in soorganizatir bosta pridobljene osebne podatke obdelovala za potrebe izvedbe nagradne igre (izbor nagrajencev, obveščanje o nagradah), za statistično obdelavo in raziskave, raziskovanje trga, pošiljanje ponudb in reklamnega gradiva ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro, ter 1x tedensko e-novice, in sicer do preklica tega soglasja.

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu soorganizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro, ter elektronsko izdajo novic podjetja Promocije in oglaševanje, Mitja Markuš s.p., in sicer do preklica tega soglasja. Z udeležbo v nagradni igri se udeleženci vnaprej strinjajo in soglašajo, da se, v primeru, da postanejo nagrajenci, javno objavi njihovo ime, priimek ter kraj bivanja v vseh medijih in spletnih straneh podjetja Promocije in oglaševanje, Mitja Markuš s.p. Drugi podatki ne bodo objavljeni v javnosti.

 

Organizator se zavezuje, da podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre  ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na e-poštni naslov info@eleven.si.

 

Pravila nagradne igre so na ogled na spletni strani eleven.si. S sodelovanjem v nagradni igri »Osvoji dres Gensheimerja« na spletni strani eleven.si sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre »Osvoji dres Gensheimerja« in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

 

Podgorje pri Slovenj Gradcu, 08. november 2015.

 


Strinjam se

Stran uporablja piškotke.